maandag 6 december 2010

Een varkensstal als kolenmijn

Van 1900 tot 1974 werd er in Nederland hard gewerkt in de kolenmijnen. De kompels werkten zich onder de grond letterlijk kapot om de kolen naar boven te halen die moesten zorgen voor warmte en energie. In die beginjaren was nog niet duidelijk dat het delven van die grondstof niet alleen maar positieve effecten had. Pas jaren later toen veel van de mannen longproblemen kregen en velen van hen een pijnlijke dood stierven bleek hoe naar het stof was dat in hun longen was gaan zitten en alle longblaasjes langzaam had doen afsterven.
In 2010 zijn er ongetwijfeld ook allerlei ontwikkelingen gaande waarvan we de gevolgen nog niet kennen. Soms is dat ook niet te voorzien. Soms is het wel te voorzien, maar wordt dit willens en wetens genegeerd. Soms is er een keuze, om eerst af te wachten wat de gevaren zouden kunnen zijn. Dat is ook het geval met een uitbreidingsplan van een enorme varkensstal bij Echtenerbrug. Niemand weet wat een varkensstal met 11000 varkens aan kwalijke stoffen uitstoot. Maar dat is het nu juist, de overheid wil wel dat daar onderzoek naar wordt gedaan. Omdat er op andere gebieden al te veel fouten zijn gemaakt en er inmiddels bijvoorbeeld veel te veel mensen zijn gestorven aan Q-koorts of aan een chronische vorm lijden die zorgt voor een heel zwakke gezondheid. Of dit onderzoek inderdaad uitwijst dat een varkensstal met heel veel dieren schadelijk is, is de vraag. Het zou evengoed kunnen uitwijzen dat er niets aan de hand is en dat mensen en andere dieren geen gevaar lopen. Maar het lijkt erop dat de raad van Lemsterland daar niet op wenst te wachten. Mogelijke gevaren worden aan de kant geschoven als ware het niets, terwijl uit zo’n onderzoek natuurlijk net zo goed zou kunnen komen dat het uiterst schadelijk is om zoveel dieren te concentreren zonder dat ze ooit een stukje daglicht voelen of dat daglicht kwalijke stoffen kan afvoeren. De stal moet er komen, onder credo’s als dat er vlees moet blijven voor de gewone man tot dat bio-industrie een goede zaak is. Ik misgun niemand zijn stukje vlees, maar weet niet of dat nu een argument is om een onderzoek niet door te laten gaan. De gewone man wordt namelijk net zo goed (zo niet erger) altijd de dupe van zaken waartegen de rijke man zich vaak nog wel kan beschermen. En het ophokken van duizenden dieren in een beperkte ruimte voor dat vlees, ja daar kan ik echt weinig goeds in zien. Maar daar mag iedereen het zijne van denken. Toch is de vraag of het afwachten van zo’n onderzoek niet gewoon zou moeten. Want stel je voor dat dit fijnstof op den duur voor mensen toch enorme gevolgen heeft? Sla je je als politicus dan achteraf niet gigantisch voor je kop dat je dat risico hebt durven nemen?

1 opmerking:

  1. Met de huidige CableGate waarin politiek America in hun blote kont staat doet mijn vertrouwen in de politiek als geheel geen goed. Ook in dit geval van de varkensstallen kan ik mij niet bedwingen niet te denken aan 'andere motieven', of zoals u wilt een dubbele agenda. Het zal wel niet, maar toch....

    Leuk dat uw columns nu ook op internet staan trouwens!

    BeantwoordenVerwijderen