dinsdag 23 november 2010

Vergaderen en vergaderen

Deze blog is van maandag, maar is op dinsdag geplaatst.

Het is nu maandagmiddag. Vanavond vergadert de gemeenteraad van Lemsterland weer. Er wacht een ellenlange agenda omdat heel veel punten van de vorige keer zijn overgeheveld naar deze bijeenkomst. En ik ben geen helderziende, maar ik voorzie een hele lange avond. Een verschrikkelijk lange avond. En ik vraag me af of die nieuwe vergaderstructuur wel werkt. Hij is in het leven geroepen om sneller klaar te zijn en om minder vaak bijeen te komen. Wat op zich een goed streven is, want er werd tot dan 3 keer in de maand vergaderd. Het punt is alleen dat die afzonderlijke commissievergaderingen vaak al tot 11 uur duurden. En nu zijn op één enkele avond maar liefst 2 commissievergaderingen en een raadsvergadering samengevoegd. In totaal nam dat voorheen altijd met elkaar zo’n 10 uur in beslag. Per maand dus. Nu hebben we eens in de drie weken een avond van half 8 tot 11 uur. Dat is dus maar 3,5 uur. En het werkt niet, mijns inziens. Soms moet het eerste gedeelte al afgelopen zijn als er nog maar enkele punten zijn behandeld. Dan wordt doorgeschoven of het raadsgedeelte begint veel later. Ergens gaat er dus iets mis in deze nieuwe structuur. Is het de voorzitter die niet snel genoeg afhamert? Zijn het de raadsleden die weigeren om korter te spreken? Om eerlijk te zijn is het een combinatie van factoren als je het mij vraagt. Het levert in ieder geval een ietwat gehaaste sfeer op die de besluitvorming nu niet bepaald in een rustige omgeving laat plaatsvinden. Moet het dan weer anders? Als er niet dingen veranderen dan zou het volgens mij weer anders moeten worden, want we hebben nu nog maar een paar vergaderingen gehad en de punten stapelen zich nu al op. Om heel eerlijk te zijn ben ik bang dat we die punten er vanavond weer niet doorkrijgen en de helft dus weer doorschuift. Waarmee op het einde (welk einde?) dus een agenda ontstaat waarvoor je wel een hele dag kunt gaan zitten. En dat was dus net niet de bedoeling. Vergaderen op hoofdpunten is een kunst dat snap ik wel. Maar een partij zou ook uitgebreid haar zegje mogen doen over zaken die er toch echt toe doen. Wat niet hoeft is dat iedere partij zegt het met de vorige spreker eens te zijn of zich aan te sluiten bij een andere partij. En als je het ermee eens bent, kun je het woord ook laten passeren. Dat kost namelijk alleen minuten die geen enkel nut hebben. Maar misschien zit ik er naast en wordt het vanavond een vergadering die heel kort duurt. Je weet het ten slotte maar nooit. Maar ik durf mijn bezittingen er niet op te verwedden.

De dag na de raadsvergadering
Het is nu dinsdag en mijn vrees is bewaarheid. Het opinierende gedeelte van de raadsvergadering (zeg maar wat vroeger de commissies heetten) liep uit tot half 10. (Terwijl dit om 9 uur klaar had moeten zijn). Ik geloof dat we tot punt 6 zijn gekomen en dat er 12 op de agenda stonden. De rest is dus doorgeschoven naar jawel, de volgende vergadering. En als we mazzel hebben schuift daarvan ook weer een heel deel door. De vergadering zelf verliep met veel afhameren van de voorzitter en een gehaaste toon. Hielp het? Niet echt. De vergadering was om 12 uur afgelopen, terwijl het streven was om uiterlijk om 11 uur te sluiten. Bovendien zaten er mensen op de publieke tribune die voor een bepaald punt kwamen en weer naar huis konden zonder dat het punt was behandeld. Bij sommigen zet dat erg kwaad bloed!! De nieuwe vergaderstructuur van Lemsterland heeft dus nog niet echt het effect dat beoogd was. En het zijn erg lange avonden op die manier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten