zondag 21 november 2010

Wat valt er nog onder de basiszorgverzekering 2011?

De basisverzekering voor ziektekosten verandert in 2011 behoorlijk. Het eigen risico wordt hoger, de fysiotherapie verdwijnt tot de 12e behandeling uit het pakket en de tandarts wordt ook niet meer vergoed door de basisverzekering in 2011. Ook de pil verdwijnt uit de basisverzekering ziektekosten. De veranderingen van de zorgverzekeringen op een rij.

De basisverzekering voor ziektekosten wat voorheen het ziekenfonds heette wordt opgesteld door de overheid. Verzekeraars hebben daar dus geen invloed op. Alle verzekeraars verhogen hun premie in 2011. Ook de aanvullende verzekeringen gaan vaak omhoog. Voor een deel van de mensen is zo’n aanvullende verzekering wel nodig, omdat ze zaken nodig hebben die in de basisverzekering niet meer worden vergoed. Iemand die ouder is dan 18 jaar die bijvoorbeeld bij tijd en wijle fysiotherapie nodig heeft, moet de eerste 12 behandelingen zelf betalen. In 2010 kreeg iedereen die een basisverzekering had nog 9 keer een behandeling.

De veranderingen in de basisverzekering ziektekosten 2011
Verplicht eigen risico
Het verplichte eigen risico wordt 170 euro. Dit was 165 euro.
Overigens kan iemand ook kiezen voor een hoger eigen risico. Dit kan boven die 170 euro zijn:
100 euro
200 euro
300 euro
400 euro
500 euro
Bij een hoger eigen risico betaalt iemand minder premie voor de basisverzekering.

Fysiotherapie en oefentherapie
Mensen van 18 jaar en ouder krijgen alleen nog 9 behandelingen bekkenfysiotherapie als zij incontinent zijn. De eerste 12 andere behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie voor mensen van 18 jaar en ouder verdwijnen uit het basispakket ziektekosten. Daarvoor moet dus een aanvullende verzekering worden afgesloten of die kosten moeten mensen zelf betalen. Vanaf de 13e behandeling worden de kosten wel vergoed. In 2010 kregen mensen nog de 9 behandelingen betaald.

Geneesmiddelen in basispakket zorgverzekering 2011
Mensen van 21 jaar of ouder krijgen geen voorbehoedsmiddelen meer vergoed uit de basisverzekering. Veel verzekeraars nemen dit daarom op in hun aanvullende verzekering, maar vaak maar tot een maximum.

Hulpmiddelen in basispakket zorgverzekering 2011
Mensen vanaf 21 jaar krijgen geen eenvoudige hulpmiddelen meer vergoed zoals een drie- en vierpootloophulpmiddel, een looprek, een rollator en krukken. Voor andere hulpmiddelen zijn de wettelijke eigen bijdragen en de maximale vergoeding gewijzigd.
Tevens is een aantal hulpmiddelen anders ingedeeld.

Tandheelkunde tot 18 jaar in basispakket zorg
Op het gebied van tandheelkunde verandert ook flink wat. Tot 2010 konden jongeren tot 22 jaar volledig terecht bij hun verzekering voor mondzorg. In 2011 is die groep nog maar beperkt tot 18 jaar. Iedereen tot en met 17 jaar krijgt vanuit de Basisverzekering de halfjaarlijkse controle, verdovingen en vullingen vergoed, maar geen orthodontie. Juist die orthodontie is erg duur en heeft een kind een beugel dan is het wellicht aan te raden een aanvullende verzekering af te sluiten.

Tandheelkunde vanaf 18 jaar in basispakket zorgverzekering 2011
Vanaf 18 jaar is alleen nog maar specialistische tandheelkunde en de prothese opgenomen in het basispakket. Gewone controles, vullingen, tandsteen verwijderen en andere zaken zitten dus niet meer in het basispakket 2011. Iemand die daar veel gebruik van maakt kan overwegen een aanvullende tandverzekering af te sluiten. Die zijn per verzekering verschillend. De kosten voor consulten, vullingen, verdovingen enzovoort betaalt iemand met een basisverzekering ziektekosten dus vanaf 18 jaar zelf. Ook ouderen die een beugel hebben of moeten kunnen geen aanspraak maken op deze voorziening vanuit de basisverzekering.

Verpleging in basispakket zorgverzekering 2011
Verpleging is in de nieuwe basisverzekering 2011 ook zo geregeld dat deze zorg kan worden gegeven door een verpleegkundige in dienst van een thuiszorginstelling.

Kilometervergoeding in basispakket zorgverzekering 2011
In de basisverzekering 2011 is de kilometervergoeding voor ziekenvervoer voor mensen die gewoon kunnen zitten veranderd. De kilometervergoeding bij mensen die gebruik maken van een particuliere auto is 0,27 euro per kilometer. Dit was 0,25 euro per kilometer. De eigen bijdrage voor deze wijze van vervoer is wel verhoogd naar 92 euro per jaar. Dit was 91 euro per jaar.

Eigen bijdrage kraamzorg in basispakket zorgverzekering
Ook de eigen bijdrage voor kraamzorg is veranderd. Daarvoor moet per uur 3,90 euro worden betaald als de kraamhulp thuis komt. Als moeder en kind in het ziekenhuis of een instelling liggen zonder dat dit medisch noodzakelijk is, moet per dag 15,50 per dag voor moeder en kind worden betaald aan eigen bijdrage. Is het een dure instelling waar moeder en kind verblijven en wordt er per dag meer dan 111,50 voor betaald, dan wordt het meerdere ook nog eens doorberekend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten